Doğayı yaşayanların
seçimi CP Parke.

Sertifikalarımız

Eviniz için ahşap zemini seçmeden önce, kendi kendinize parkenin nasıl üretildiğini, yaşadığınız yere uyum ve mutluluk getirip getiremeyeceğini ve etik kurallara uygun ve doğaya karşı sorumlu bir şekilde üretilip üretilmediğini sorun. Bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olmak için şeffaflığı ve kaliteyi ön planda tutuyoruz. Parkelerimiz doğaya ve sağlığa saygımızı gösteren önemli sertifikalara sahiptir.

Kalite ve Ekoloji her zaman kılavuzumuz olmuştur. CP Parke, İtalya’da UNI EN ISO 14001:2015 çevre sertifikasını alan ilk şirketlerden biridir. Sahip olduğumuz sorumluluk duygusu nedeniyle, üretim faaliyetlerimizin ekolojik olarak sorunsuz ve insanlar için güvenli olduğundan emin olabilmek amacıyla faaliyetlerimizin tüm çevresel yönleri üzerinde sistematik kontroller gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu olma konusunda her zamankinden daha başarılı sonuçlar elde etmek amacıyla bu taahhüdü gönüllü olarak üstlendik. Buna ek olarak, CP Parke, Şirketin kalite yönetim sistemini düzenleyen ISO 9001:2008 sertifikasına sahiptir. Tam ve küresel bir yaklaşım içeren bu sertifika, ürünlerimizin tüm aşamaları sıkı şekilde kontrol edilen koşullarda üretildiğini, ayrıca şirketin kurumsal politikasının da yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla sürekli iyileştirme için çaba göstermek olduğunu garanti etmektedir.

Gözetim Zinciri sertifikası, FSC® sertifikalı ormanlardan gelen malzemelerin izlenebilirliğini garanti etmektedir. Ürünlerin sertifikalı olarak satılabilmesi için geçerli bir Gözetim Zinciri FSC® sertifikasına sahip olmak şarttır.

Bu sertifika, bir kuruluşun ürünleri için kullanılan kerestenin menşeini garanti edebildiği ve böylece sorumlu orman yönetimine aktif bir katkıda bulunduğuna dair doğru, şeffaf ve kontrollü kanıt sunabildiği anlamına gelir.

PEFC Standartlarına yönelik Gözetim Zinciri sertifikası, son kullanıcılara, satın aldıkları ürünlerin sürdürülebilir orman yönetiminden elde edilen keresteden yapıldığının garantisini verir. Söz konusu sürdürülebilir orman yönetimi sisteminde aşağıdaki uygulamalar yapılmaz:
• yasa dışı ağaç kesimi veya orman ürünlerinin yasa dışı ticareti;
• yerli nüfusun ormancılıkla ilgili gelenek ve haklarının ihlali;
• korunması gereken bölgelerin ormancılık faaliyetleri yoluyla yok edilmesi;
• önemli doğal orman alanlarının ağaçlandırma alanlarına dönüştürülmesi;
• GDO’ların çevreye uygulanması.
Gözetim Zinciri sertifikasyonu, ormandan nihai ürüne kadar sertifikalı materyalin izlenmesine ilişkin kuralları belirleyerek ürün veya ürün hattında bulunan ahşabın sertifikalı ormanlardan geldiğinden emin olunmasını sağlar; ayrıca, tartışmalı kaynaklardan (örn. Yasadışı ağaç kesiminden veya korunan alanlardan) gelen kerestenin sertifikalı ürün zincirine dahil edilmemesini şart koşar.

Eko-uyumlu üretime olan bağlılığımız her geçen gün daha da gelişiyor. Antico Asolo ve Mosaici d’Asolo serilerimizdeki döşeme tahtalarında sadece İtalyan kerestesi kullanılır ve %100 Made in Italy sertifikasına sahiptir. Bu sertifika, ürünün tamamen İtalyan ürünü olduğunu garanti eden tek prestijli sertifikadır. Tüm çalışma döngüsü, her aşama yakından kontrol edilerek tamamen kendi bünyesinde İtalya’da yürütülmektedir: yetenekli yerel ustalar tarafından manuel olarak gerçekleştirilen mevsimlendirme, kurutma, kesme, yapıştırma, profil oluşturma, yağlama, vernikleme ve son işlem.

%100 Made in Italy sertifikalı ürünler izlenebilirliği olan ve kopyalanamayan bir hologram ve birbirini izleyen numaralandırma ile tanımlanır.
Eko-uyumlu üretime olan bağlılığımız her geçen gün daha da gelişiyor. Antico Asolo ve Mosaici d’Asolo serilerimizdeki döşeme tahtalarında sadece İtalyan kerestesi kullanılır ve %100 Made in Italy sertifikasına sahiptir. Bu sertifika, ürünün tamamen İtalyan ürünü olduğunu garanti eden tek prestijli sertifikadır. Tüm çalışma döngüsü, her aşama yakından kontrol edilerek tamamen kendi bünyesinde İtalya’da yürütülmektedir: yetenekli yerel ustalar tarafından manuel olarak gerçekleştirilen mevsimlendirme, kurutma, kesme, yapıştırma, profil oluşturma, yağlama, vernikleme ve son işlem. %100 Made in Italy sertifikalı ürünler izlenebilirliği olan ve kopyalanamayan bir hologram ve birbirini izleyen numaralandırma ile tanımlanır.

Ahşap döşeme tahtalarımızın kalitesi Avrupa çapında kabul görmektedir.
Ürünlerimizin tamamı, mevsimlendirmeden son işleme kadar her aşaması dikkatle kontrol edilerek İtalya’daki tesislerimizde üretilmektedir. Tüm parke zeminlerimiz orijinal CE işareti taşmaktadır ve AB’nin güvenlik, sağlık ve tüketicinin korunması ile ilgili kurallarına tam olarak uygundur.
CE işareti, sürekli mükemmellik, refah ve çevre dostu olma arayışımızın sadece başlangıç noktasıdır.

“TÜV PROFiCERT-product Interior” sertifikası, evlere monte edilen ürünlerden kaynaklanan uçucu organik bileşiklerin emisyonlarına ilişkin kalite kriterlerini içerir. Gönüllülük esasına dayanan bu sertifika, garanti edilen kaliteyi sağlamak için insanların sağlığını ve kullanılan ürünlerin kalitesini korumayı amaçlar.
TÜV PROFICERT-product Interior’ sertifikası aşağıdaki üç kuralın uygulanmasına dayanmaktadır:
1. Ürünler üzerinde ilk tür testleri
2. Üretimin yerinde düzenli izlenmesi
3. Ürünün düzenli olarak izlenmesi
Sertifikalı ürünler, AgBB, Belçika VOC Yönetmeliği, Finlandiya M1 Sınıflandırması, Fransız VOC A+ Yönetmeliği, BREEAM ve LEED gibi çeşitli çevre etiketlerinin tüm kurallarına uymaktadır ve üreticinin yapacağı beyanın dışında bağımsız bir laboratuvar tarafından da test edilir. Sertifika, onay testlerinin yanı sıra, piyasaya sürülen ürünlerin periyodik kontrollerini ve üreticinin tesislerinde daha fazla test yapılmasını da (denetim) öngörmektedir.
Bu prosedürlerin gözlenmesi, müşterilere yüksek oranda güvenlik sağlar. ‘TÜV PROFiCERT-product Interior’ kriterleri, bayilerin ve tüketicilerin şeffaf, güvenilir ve karşılaştırılabilir ürün bilgilerine erişebilmesi için tanımlanmıştır.

The “CRIBIS Prime Company” certifies the highest level of reliability from the point of view of business relations and the financial soundness of a company, and is issued only and exclusively to companies that constantly maintain a high economic reliability and that are good at paying suppliers.

We are proud to be part of the small 7% of Italian companies that annually receives and is renewed.