Classico Noce Americano

Classico Noce Americano Natur spazzolato verniciato Classico Noce Americano Natur spazzolato verniciato

Formati disponibili

AA3 Strati
Spessore 15/20 mm
Lunghezza da 1200 a 2100 mm
Larghezza 135/165/192 mm

AA2 Strati
Spessore 11/14 mm
Lunghezza da 1000 a 1800 mm
Larghezza 135 mm

AA2 Strati Spina Ungherese
Spessore 11/14 mm
Lunghezza 600/1000 mm
Larghezza 135 mm

AA2 Strati Spina Pesce 
Spessore 11/14 mm
Lunghezza 700/1000 mm
Larghezza 135 mm

Formati disponibili

AA3 Strati
Spessore 15/20 mm
Lunghezza da 1200 a 2100 mm
Larghezza 135/165/192 mm

AA2 Strati
Spessore 11/14 mm
Lunghezza da 1000 a 1800 mm
Larghezza 135 mm

AA2 Strati Spina Ungherese
Spessore 11/14 mm
Lunghezza 600/1000 mm
Larghezza 135 mm

AA2 Strati Spina Pesce 
Spessore 11/14 mm
Lunghezza 700/1000 mm
Larghezza 135 mm