Classico Teak Burma

Classico, Teak Burma Select spazzolato verniciato Classico, Teak Burma Select spazzolato verniciato Classico, Teak Burma Select spazzolato verniciato Classico, Teak Burma Select spazzolato verniciato Classico, Teak Burma Select spazzolato verniciato

Formati disponibili

AA3 Strati
Spessore 15/20 mm
Lunghezza da 1200 a 2400 mm
Larghezza 135/165/192 mm

AA2 Strati
Spessore 11/14 mm
Lunghezza da 1000 a 1800 mm
Larghezza 135 mm

AA2 Strati Spina Ungherese
Spessore 11/14 mm
Lunghezza 600/1000 mm
Larghezza 90/135 mm

AA2 Strati Spina Pesce
Spessore 11/14 mm
Lunghezza 700/1000 mm
Larghezza 90/135 mm

Formati disponibili

AA3 Strati
Spessore 15/20 mm
Lunghezza da 1200 a 2400 mm
Larghezza 135/165/192 mm

AA2 Strati
Spessore 11/14 mm
Lunghezza da 1000 a 1800 mm
Larghezza 135 mm

AA2 Strati Spina Ungherese
Spessore 11/14 mm
Lunghezza 600/1000 mm
Larghezza 90/135 mm

AA2 Strati Spina Pesce
Spessore 11/14 mm
Lunghezza 700/1000 mm
Larghezza 90/135 mm

Formati disponibili

AA3 Strati
Spessore 15/20 mm
Lunghezza da 1200 a 2400 mm
Larghezza 135/165/192 mm

AA2 Strati
Spessore 11/14 mm
Lunghezza da 1000 a 1800 mm
Larghezza 135 mm

AA2 Strati Spina Ungherese
Spessore 11/14 mm
Lunghezza 600/1000 mm
Larghezza 90/135 mm

AA2 Strati Spina Pesce
Spessore 11/14 mm
Lunghezza 700/1000 mm
Larghezza 90/135 mm

Formati disponibili

AA3 Strati
Spessore 15/20 mm
Lunghezza da 1200 a 2400 mm
Larghezza 135/165/192 mm

AA2 Strati
Spessore 11/14 mm
Lunghezza da 1000 a 1800 mm
Larghezza 135 mm

AA2 Strati Spina Ungherese
Spessore 11/14 mm
Lunghezza 600/1000 mm
Larghezza 90/135 mm

AA2 Strati Spina Pesce
Spessore 11/14 mm
Lunghezza 700/1000 mm
Larghezza 90/135 mm

Formati disponibili

AA3 Strati
Spessore 15/20 mm
Lunghezza da 1200 a 2400 mm
Larghezza 135/165/192 mm

AA2 Strati
Spessore 11/14 mm
Lunghezza da 1000 a 1800 mm
Larghezza 135 mm

AA2 Strati Spina Ungherese
Spessore 11/14 mm
Lunghezza 600/1000 mm
Larghezza 90/135 mm

AA2 Strati Spina Pesce
Spessore 11/14 mm
Lunghezza 700/1000 mm
Larghezza 90/135 mm